Genel

2020 Model Kömür Üretim Fırınımız Satışa Hazır…

Daha önce ürettiğimiz yatay ve dikey sistemlerde edindiğimiz tecrübeyi kullanarak 2020 yılına özel yeni tip kömür fırınımız yatay sistemde yerleşiyor. Piroliz yöntemi ile fındık , ceviz kabuğu veya odun parçalarını karbonize ediyor. Raylı sistemi ile pota erişimi çok kolay.. Pota içindeki biyokütleden çıkann gazları yakıt olarak yatığı için çevre dostu.