Malezyada yetişen ağaçlardan elde edilen kömürrlerin toz haaline getirilp preslenmesi ile elde edilmektedir.

Fiyatı uygun olduğu için tercih edilen bir kömürdür.